שימוש בפקודת Frequencies כדי לבצע איפיון דמוגרפי של המדגם

בשיעור זה, נלמד את:

  • כיצד מפיקים שכיחויות והתפלגויות של המשתנים הדמוגרפיים SPSS
  • כיצד מדווחים על המשתנים הדמוגרפיים בפרק השיטה